Na?e trhy

P?ehrát video

Evropská jedni?ka ve výrobě plastových obal?

Schoeller Allibert vyvíjí, navrhuje a vyrábí vratné p?epravní plastové obaly (RTP) více ne? 50 let. Máme bohaté zkušenosti v prodeji širokého sortimentu plastových produkt? pro r?zná odvětví. Díky tomu jsme schopni vám poskytnout kompletní servis v?etně ?ešení na míru vašim pot?ebám.

Timeline
Víte, co hledáte ?Kontaktujte nás
 1. 360° Kompletní servis

  Kompletní servis pro vratné plastové obalové systémy

 2. Sní?ení náklad?

  Sní?ení náklad? na dopravu a balení

 3. Kvalita a udr?itelny rozvoj

  Vyvoj odolnych a vratnych obal?

 4. Leader v inovacích

  Inovace plastovych obalovych ?e?ení pro lep?í svět

P?ípadová studie: CONTINENTAL CZ

Firma Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. umístěná v Trutnově se zabývá výrobou a montá?í ?erpadel a motorových modul? pro velké OEM automobilové spole?nosti.

Od roku 2010 CONTINENTAL CZ vyrábí moduly FC1 pro Fiat. Tyto tě?ké a k?ehké hliníkové díly byly jednotlivě baleny do bublinkové fólie a kartonových krabic s víkem a dopravovány spole?nosti FIAT na vzdálenost 1700 km na jednostranných d?evěných paletách.

Problémy se kterými se klient potýkal

V cílové lokalitě zákazníka (FIAT) se vyskytovaly problémy s kvalitou, proto?e prach se p?enášel z obal? a zne?iš?oval moduly. Nalo?ení, zabalování a rozbalování bylo ?asově velice náro?né kv?li slo?itosti obal? a bublinková fólie, kartonové krabice, víka a d?evěné palety musely být vyhozeny a rozt?íděny pro následnou likvidaci.

Náklady na takto slo?ité balení byly velmi vysoké. Na paletě mohlo být nalo?eno a dopraveno pouze 5 vrstev lepenkových krabic s výškou 1,2 m. &Ua?těte více

Poslední novinky

Více informací

Recyklovatelné plastové obaly

Schoeller Allibert se zamě?uje na produkci plastových p?epravek, kontejner? a palet. Plastové obaly jsou ur?eny p?edevším pro oblast skladování a logistiky. Právě pro tyto sektory vytvá?íme efektivní ?ešení, které maximálně sni?ují energetické, prostorové a logistické náklady. Všechny plastové obaly jsou recyklovatelné. Díky dlouhé ?ivotnosti a odolnosti jsou ideálním materiálem, který vy?aduje minimální údr?bu. Plastové obaly jsou velmi lehké, zároveň však disponují velkým objemem a nadstandardní nosností. Díky speciální úpravě povrchu jsou velmi hygienické a jsou vyu?ívány i pro skladování potravin. Ve firemním portfoliu naleznete r?zné velikosti, barvy a typy obal? – pevné, skládací, stohovací, zasouvací. Schoeller Allibert je dnes mezinárodní spole?ností, která se právem ?adí mezí lídry ve výrobě plastových obal?.

Víc informací
Schoeller Allibert pillars

P?ehled produkt? Uzav?ít

Zav?ít
Zav?ít
国产在线综合色视频,亚洲 欧美 国产 综合视频,亚洲 欧美 国产 综合在线视频