Nasze sektory przemys?u

Odtwórz video

60 LAT INNOWACYJNYCH ROZWI?ZA?

Schoeller Allibert od ponad 50 lat projektuje i tworzy opakowania zwrotne z tworzyw sztucznych inspiruj?ce bran?? logistyczn?. W swojej d?ugoletniej historii firma przechodzi?a kolejne etapy ewolucji: pocz?wszy od momentu wyprodukowania pierwszego opakowania, poprzez po??czenie si? kilku kluczowych graczy rynkowych, a? do obecnej pozycji globalnego lidera produkuj?cego opakowania zwrotne z tworzywa sztucznego (RTP). W portfolio Schoeller Allibert s? m.in.: skrzyniopalety, skrzyniopalety sk?adane (FLC), ma?e pojemniki sk?adane (FSC), skrzynki na napoje, pojemniki sztaplowalne oraz sztaplowalno-gniazdowe, sk?adane pojemniki IBC do przewozu cieczy, palety plastikowe oraz wózki. Oferujemy tak?e rozwi?zanie dedykowane bran?y piwowarskiej oraz inne pojemniki wyznaczaj?ce standardy w logistyce XXI wieku.

Timeline
Wiesz czego szukasz? Odwied? nasz sklep internetowy
 1. Rozwi?zania 360°

  Kompleksowa obs?uga w zakresie rozwi?zań dotycz?cych opakowań z tworzyw sztucznych

 2. Redukcja kosztów

  Redukcja kosztów opakowania i transportu

 3. Jako?? i niezawodno??

  Projektujemy trwa?e zwrotne opakowania z tworzyw sztucznych

 4. Lider innowacji

  Innowacyjne systemy opakowaniowe z tworzyw sztucznych

Kontenery Tankgo? w Plainsur

Odkryj nowy, unikalny kontener Tankgo® 3000 i przeczytaj histori? firmy Plainsur mówi?c? o tym jak bezpieczna i zadbana flota IBC mo?e zwi?kszy? rozpoznawalno?? marki! Kliknij, aby przeczyta? wi?cej

Pojemnik Tankgo - 800l >> Pojemnik Tankgo - 1000l >>

Ulotka Tankgo >> Wy?lij zapytanie o produkt >>

Przeczytaj wi?cej

Naj?wie?sze informacje

Wi?cej nowo?ci

Nasza Misja

Globalny producent pojemników plastikowych

Optymalizacja procesów logistyki przez pojemniki plastikowe, pojemniki sk?adane, skrzyniopalety z tworzywa, skrzynki plastikowe oraz inne typy opakowań to cel, który przy?wieca marce Schoeller Allibert od pocz?tku jej istnienia. Prawie sze?? dekad na wymagaj?cym rynku logistycznym sprawia, ?e z pe?n? odpowiedzialno?ci? wynikaj?c? z tego stwierdzenia, mo?emy nazwa? si? ekspertami od pojemników oraz palet, czyli kluczowych elementów transportu i przechowywania produktów. W naszym asortymencie posiadamy te? skrzyniopalety i skrzynki z tworzywa sztucznego. Od samego pocz?tku kierujemy si? elastyczno?ci? w dostosowywaniu si? do potrzeb naszych odbiorców biznesowych. To w?a?nie ws?uchuj?c si? w oczekiwania przedstawicieli ró?nych sektorów biznesu, produkujemy niezawodne skrzyniopalety, wózki, skrzynki sk?adane i pojemniki z tworzyw sztucznych. Produkty Schoeller Allibert – zarówno te zestandaryzowane, jak i przygotowane zgodnie ze wskazan? przez zamawiaj?cego specyfikacj? – s? oferowane do sprzeda?y, a tak?e na wynajem. Dostosowane do potrzeb u?ytkowników skrzyniopalety, skrzynki i pojemniki z tworzywa sztucznego pozwalaj? usprawnia? skomplikowany proces zarz?dzania ?ańcuchem dostaw, a tym samym minimalizowa? koszty. Nasze produkty ceni? sobie przede wszystkim przedstawiciele bran?: przetwórczej, piwowarskiej, rolniczej, spo?ywczej, produkcji przemys?owej, automotive i handlu detalicznego. To w?a?nie potrzeby kontrahentów s? dla nas inspiracj? do tworzenia jako?ciowych opakowań zwrotnych z tworzywa sztucznego, pojemników sztaplowalnych, skrzyniopalet plastikowych, plastikowych skrzynek na napoje, pojemników sk?adanych oraz pojemników IBC.
 

Wi?cej informacji
Schoeller Allibert pillars

Wyszukiwarka produktów Zamknij

Zamknij
Zamknij
国产在线综合色视频,亚洲 欧美 国产 综合视频,亚洲 欧美 国产 综合在线视频